?>

VAŽNO OBAVEŠTENjE


U Subotu, 24.03. će biti održan memorijalni sked “DA SE NE ZABORAVI”, povodom obeležavanja 19 godina od početka NATO agresije na SR Jugoslaviju.

Shodno tome, pozivamo vas da se prijavite i na taj način date svoj doprinos u očuvanju tradicije radio-amatera, koji su 1999. učestvovali u odbrani zemlje.

Sked će biti održan sa početkom u 19:55h na VHF R1, UHF RU1 i RU14 DMR repetitorima.