Pokrivenost DMR repetitora

PAŽNJA: proračun nije 100% tačan - moguće su devijacije u zoni pokrivenosti!

RU10x

isključen

Test lokacija (SC 11. April)

pregled pokrivenosti

RU11 - u pripremi

isključen - u pripremi

nije montiran - u pripremi

Pregled pokrivenosti

Pregled pokrivenosti RU14