Pokrivenost DMR repetitora

PAŽNJA: proračun nije 100% tačan - moguće su devijacije u zoni pokrivenosti!

RU11 - u pripremi

isključen - u pripremi

nije montiran - u pripremi

Pregled pokrivenosti

Pregled pokrivenosti RU10x


Pregled pokrivenosti RU14


Pregled pokrivenosti RU7x