Istorijski pregled

Sep
2015.
Rađanje ideje

2015. godine, kada je G4KLX napisao prvu verziju software za DMR repetitor, rodila se ideja za pokretanje projekta DMR repetitora u Srbiji.

2015.
2016.
Realizacija projekta

Prikupljanjem informacija, tehnologije i samih delova tokom 2015. i 2016. godine, realizovana su dva DMR repetitora, YU0UBB i YU0UBV.

Jan
2017.
Dozvole za rad

U toku je pribavljanje dozvola od Saveza radio-amatera Srbije.

Feb
2017.
Promena lokacije RU10x

U toku je demontaža repetitora YU0UBB (RU10x) sa zgrade radio kluba YU1FJK.

Feb
2017.
RU10x demontiran sa YU1FJK

Repetitor YU0UBB (RU10x) sa zgrade radio kluba YU1FJK je demontiran, i u toku sledeće nedelje se očekuje montaža na novu lokaicju.

Mar
2017.
RU14 na YU1BBV

RU14 montiran na lokaciji radio kluba YU1BBV, izvršena testiranja uživo - rezultati zadovoljavajući.

Jul
2017.
Testiranje RU10x na 11. aprilu

Na 11. aprilu se uskoro očekuje montaža DMR repetitora RU10x sa pozivnim znakom YU0UBB.

Sep
2017.
Testiranje novog MMDVM modema na platformi Nucleo

U toku je završna faza testiranja novog modema za hotspot i repetitorski rad (MMDVM), koji je baziran na platformi Nucleo, koji razvija naš dragi kolega YU1VI Šeki.

Sep
2017.
Prvi domaći DMR hotspot

Testiranja prvog domaćeg mobilnog DMR hotspota su uspešno završena, i uskoro će se naći u prodaji. Autor ovog fantastičnog uređaja je naš dragi kolega YT1NIV Ivan.